Cần Thơ từ chối đề nghị hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác của Trà Vinh

Lên top