Cần Thơ: Triển khai các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận, huyện

Ông Trần Việt Trường kiểm tra công tác phòng dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Sở Hạ
Ông Trần Việt Trường kiểm tra công tác phòng dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Sở Hạ
Ông Trần Việt Trường kiểm tra công tác phòng dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Sở Hạ
Lên top