Cần Thơ tổ chức cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lên top