Cần Thơ tinh giản và cắt giảm biên chế trên 2.000 trường hợp

Cán bộ giải quyết thủ tuc hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa của một phường ở quận Bình Thủy. Ảnh: P.V
Cán bộ giải quyết thủ tuc hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa của một phường ở quận Bình Thủy. Ảnh: P.V
Cán bộ giải quyết thủ tuc hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa của một phường ở quận Bình Thủy. Ảnh: P.V
Lên top