Cần Thơ tiếp tục dừng chợ truyền thống, áp dụng Chỉ thị 16 toàn thành phố

Từ 0h ngày 19.7 đến 0h ngày 2.8.2021, TP Cần Thơ sẽ áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thành phố. Ảnh: Tạ Quang
Từ 0h ngày 19.7 đến 0h ngày 2.8.2021, TP Cần Thơ sẽ áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thành phố. Ảnh: Tạ Quang
Từ 0h ngày 19.7 đến 0h ngày 2.8.2021, TP Cần Thơ sẽ áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thành phố. Ảnh: Tạ Quang
Lên top