Cần Thơ thành lập 320 đội xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng

Cần Thơ thành lập 320 đội xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: Tạ Quang
Cần Thơ thành lập 320 đội xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: Tạ Quang
Cần Thơ thành lập 320 đội xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: Tạ Quang
Lên top