Cần Thơ test nhanh COVID-19 cho 18.000 thành viên tổ bầu cử

Lên top