Cần Thơ: Siêu thị, cửa hàng tiện lợi không để khách vào trong mua hàng

Siêu thị, cửa hàng tiện lợi không để khách vào trong mua hàng. Ảnh: TR.L
Siêu thị, cửa hàng tiện lợi không để khách vào trong mua hàng. Ảnh: TR.L
Siêu thị, cửa hàng tiện lợi không để khách vào trong mua hàng. Ảnh: TR.L
Lên top