Cần Thơ: Sai phạm đất đai hàng loạt tại quận Bình Thủy mang tính đường dây

Đại diện Thanh tra Thành phố Cần Thơ cung cấp thông tin cho báo chí về sai phạm đất đai tại Bình Thủy.
Đại diện Thanh tra Thành phố Cần Thơ cung cấp thông tin cho báo chí về sai phạm đất đai tại Bình Thủy.
Đại diện Thanh tra Thành phố Cần Thơ cung cấp thông tin cho báo chí về sai phạm đất đai tại Bình Thủy.
Lên top