Cần Thơ phong tỏa thêm 1 khu vực phòng dịch COVID-19

Lên top