Cần Thơ: Phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ

Lên top