Cần Thơ: Nới lỏng lệnh cấm các bến đò ngang sông hoạt động

Một bến đò từ Cần Thơ đi Vĩnh Long đang tạm dừng hoạt động. Ảnh: Thành Nhân
Một bến đò từ Cần Thơ đi Vĩnh Long đang tạm dừng hoạt động. Ảnh: Thành Nhân
Một bến đò từ Cần Thơ đi Vĩnh Long đang tạm dừng hoạt động. Ảnh: Thành Nhân
Lên top