Cần Thơ “mời” nhân dân giám sát việc thực hiện tinh gọn bộ máy

Cán bộ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ giải quyết thủ tuc hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa. Ảnh: P.V
Cán bộ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ giải quyết thủ tuc hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa. Ảnh: P.V
Cán bộ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ giải quyết thủ tuc hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa. Ảnh: P.V
Lên top