Cần Thơ lập kế hoạch để có thể xét nghiệm COVID-19

Lên top