Cần Thơ làm sạch địa bàn trước ngày 2.9 để sớm trở lại "bình thường mới"

Cần Thơ phấn đấu trở về trạng thái "bình thường mới" trước 2.9. Ảnh: Tạ Quang
Cần Thơ phấn đấu trở về trạng thái "bình thường mới" trước 2.9. Ảnh: Tạ Quang
Cần Thơ phấn đấu trở về trạng thái "bình thường mới" trước 2.9. Ảnh: Tạ Quang
Lên top