Cần Thơ khai trương 5 đường bay mới đến 5 thành phố trong nước

Các đại biểu cắt băng khai trương 5 đường bay mới
Các đại biểu cắt băng khai trương 5 đường bay mới
Các đại biểu cắt băng khai trương 5 đường bay mới
Lên top