Cần Thơ: Ho, cảm sốt phải có toa của bác sĩ mới được bán thuốc

Lên top