Cần Thơ hạ cấp độ dịch về “vùng vàng”, có 5 quận, huyện đạt “vùng xanh”

Từ ngày 14.1, TP.Cần Thơ  chính thức áp dụng cấp độ dịch mới ở cấp độ 2. Ảnh: Bạch Cúc
Từ ngày 14.1, TP.Cần Thơ chính thức áp dụng cấp độ dịch mới ở cấp độ 2. Ảnh: Bạch Cúc
Từ ngày 14.1, TP.Cần Thơ chính thức áp dụng cấp độ dịch mới ở cấp độ 2. Ảnh: Bạch Cúc
Lên top