Cần Thơ dừng bắn pháo hoa phòng dịch COVID-19

Lên top