Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cần Thơ “dẹp loạn” các ban chỉ đạo