Cần Thơ đề xuất tạm ngưng hoạt động siêu thị Go

CDC Cần Thơ đề xuất tạm ngưng siêu thị Go 14 ngày kể từ 0h ngày 23.7. Ảnh: B.C
CDC Cần Thơ đề xuất tạm ngưng siêu thị Go 14 ngày kể từ 0h ngày 23.7. Ảnh: B.C
CDC Cần Thơ đề xuất tạm ngưng siêu thị Go 14 ngày kể từ 0h ngày 23.7. Ảnh: B.C
Lên top