Cần Thơ: Đề xuất cho phép karaoke hoạt động trở lại

Lên top