Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành "Thành phố sông nước, đô thị sinh thái đáng sống"

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị. ảnh: BT
Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị. ảnh: BT
Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị. ảnh: BT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM