Cần Thơ chuyển sang "trạng thái mới" để sống chung với dịch COVID-19

Lên top