Cần Thơ: Chỉ mới có 1 cơ sở lưu trú đủ điều kiện tổ chức cách ly có thu phí

Lên top