Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cần Thơ chấn chỉnh sử dụng mạng xã hội trong cán bộ, công chức

CBCCVC sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến (ảnh: Internet)
CBCCVC sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến (ảnh: Internet)