Cần Thơ chấn chỉnh sử dụng mạng xã hội trong cán bộ, công chức

CBCCVC sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến (ảnh: Internet)
CBCCVC sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến (ảnh: Internet)
CBCCVC sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến (ảnh: Internet)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top