Cần Thơ: Cảnh cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận vì liên quan sai phạm đất đai

Một khu dân cư tự phát có những sai phạm nghiêm trọng ở quận Bình Thủy
Một khu dân cư tự phát có những sai phạm nghiêm trọng ở quận Bình Thủy
Một khu dân cư tự phát có những sai phạm nghiêm trọng ở quận Bình Thủy
Lên top