20 vụ TNGT tại một “điểm đen” trên QL1:

Cẩn thận kẻo mất mạng khi qua cầu Voi trên QL1!

Tại đây (cầu Voi 1) đã xảy ra ít nhất 20 vụ TNGT trong 3 năm.
Tại đây (cầu Voi 1) đã xảy ra ít nhất 20 vụ TNGT trong 3 năm.
Tại đây (cầu Voi 1) đã xảy ra ít nhất 20 vụ TNGT trong 3 năm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top