Cạn sức nhưng không cạn tình

Cách ly nhưng không cách lòng, những món quà được trao tặng tại hàng rào phong toả cho người dân nghèo. Ảnh: Sơn Trà
Cách ly nhưng không cách lòng, những món quà được trao tặng tại hàng rào phong toả cho người dân nghèo. Ảnh: Sơn Trà
Cách ly nhưng không cách lòng, những món quà được trao tặng tại hàng rào phong toả cho người dân nghèo. Ảnh: Sơn Trà
Lên top