Cần sớm hỗ trợ công nhân KCN Quảng Nam

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống công nhân ở các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam càng khốn khó trăm bề. Ảnh: Thái Bình
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống công nhân ở các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam càng khốn khó trăm bề. Ảnh: Thái Bình
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống công nhân ở các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam càng khốn khó trăm bề. Ảnh: Thái Bình
Lên top