Hỏa hoạn liên tiếp ở nhà xưởng trong khu đông dân cư tại Bình Dương:

Cần sớm đưa nhà xưởng vào khu công nghiệp

Vụ cháy ở Cty gỗ đe dọa cháy lan sang nhiều hộ dân và nhà trọ công nhân.
Vụ cháy ở Cty gỗ đe dọa cháy lan sang nhiều hộ dân và nhà trọ công nhân.
Vụ cháy ở Cty gỗ đe dọa cháy lan sang nhiều hộ dân và nhà trọ công nhân.
Lên top