Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần sớm có kết luận cụ thể về mức độ an toàn của nước biển