Hàng loạt khu công nghiệp bị bỏ hoang: lãng phí lớn nguồn lực nhà nước

Cần rà soát, đưa dự án chậm trễ ra khỏi quy hoạch

Việc các KCN bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí rất lớn nguồn lực của nhà nước. 
Ảnh: Tiến Nguyên
Việc các KCN bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí rất lớn nguồn lực của nhà nước. Ảnh: Tiến Nguyên
Việc các KCN bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí rất lớn nguồn lực của nhà nước. Ảnh: Tiến Nguyên
Lên top