Cạn nước mới xây dựng phương án cấp nước

Nạo vét, khơi thông để tận dụng nước tại trạm bơm Bến Ngự, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT
Nạo vét, khơi thông để tận dụng nước tại trạm bơm Bến Ngự, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT
Nạo vét, khơi thông để tận dụng nước tại trạm bơm Bến Ngự, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT
Lên top