Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cần nhiệm kỳ cho chức danh giáo sư, phó giáo sư

Anh Trần Xuân Bách (32 tuổi) là người trẻ nhất trong 638 nhà giáo được công nhận phó giáo sư năm 2016. Ảnh: A.C
Anh Trần Xuân Bách (32 tuổi) là người trẻ nhất trong 638 nhà giáo được công nhận phó giáo sư năm 2016. Ảnh: A.C