Căn nhà cổ 200 năm tuổi ở Đà Nẵng

Nhà cổ Tích Thiện Đường. ảnh: H.VINH
Nhà cổ Tích Thiện Đường. ảnh: H.VINH
Nhà cổ Tích Thiện Đường. ảnh: H.VINH
Lên top