TP.móng cái (Quảng Ninh):

Cần ngăn chặn tình trạng đánh bắt tận diệt thủy sản

Ngư dân sử dụng lồng bát quái khai thác thủy sản tại khu vực cửa sông Thín Coóng xã Hải Tiến, TP.Móng Cái. Ảnh: H.Việt
Ngư dân sử dụng lồng bát quái khai thác thủy sản tại khu vực cửa sông Thín Coóng xã Hải Tiến, TP.Móng Cái. Ảnh: H.Việt
Ngư dân sử dụng lồng bát quái khai thác thủy sản tại khu vực cửa sông Thín Coóng xã Hải Tiến, TP.Móng Cái. Ảnh: H.Việt
Lên top