Cần lưu ý sạt lở đất và lũ quét do hoàn lưu bão số 10

Vị trí và hướng đi của bão số 10. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 10. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 10. Nguồn: NCHMF
Lên top