Tiêu cực tại cửa khẩu thời dịch COVID-19

Cần loại bỏ ngay việc xã hội đen dẫn “nốt” xe chở nông sản

Bãi phụ nằm trong khu vực cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: P.V
Bãi phụ nằm trong khu vực cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: P.V
Bãi phụ nằm trong khu vực cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: P.V
Lên top