Cần làm rõ hai xe phế liệu hiện diện bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Hai chiếc xe tải chở phế liệu nằm im lìm tại khu vực Giám sát hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ảnh: A.T.
Hai chiếc xe tải chở phế liệu nằm im lìm tại khu vực Giám sát hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ảnh: A.T.
Hai chiếc xe tải chở phế liệu nằm im lìm tại khu vực Giám sát hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ảnh: A.T.
Lên top