Cần làm rõ dấu hiệu vi phạm tại Nhà xuất bản Y học

Nhà xuất bản Y học trực thuộc Bộ Y tế, nơi đang có nhiều dấu hiệu sai phạm. Ảnh: PV
Nhà xuất bản Y học trực thuộc Bộ Y tế, nơi đang có nhiều dấu hiệu sai phạm. Ảnh: PV
Nhà xuất bản Y học trực thuộc Bộ Y tế, nơi đang có nhiều dấu hiệu sai phạm. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM