Triển khai thông tuyến BHYT tại Quảng Nam:

Cần hiểu đúng để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh

BHXH Quảng Nam phối hợp Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu tại nhà trong đợt dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Dung
BHXH Quảng Nam phối hợp Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu tại nhà trong đợt dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Dung
BHXH Quảng Nam phối hợp Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu tại nhà trong đợt dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Dung
Lên top