Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Về Thuỷ điện ĐN6 và 6A, ĐBQH Dương Trung Quốc:

Cần đưa ra kết luận cuối cùng