Cần đẩy mạnh công nghiệp nuôi biển bền vững

Sử dụng lồng nuôi hiện đại là một trong những công nghệ được các chuyên gia Na Uy ứng dụng thành công trong công nghiệp nuôi biển xanh. Ảnh: K.S
Sử dụng lồng nuôi hiện đại là một trong những công nghệ được các chuyên gia Na Uy ứng dụng thành công trong công nghiệp nuôi biển xanh. Ảnh: K.S
Sử dụng lồng nuôi hiện đại là một trong những công nghệ được các chuyên gia Na Uy ứng dụng thành công trong công nghiệp nuôi biển xanh. Ảnh: K.S
Lên top