Chất lượng dịch vụ, bất tiện khiến hành khách đi xe buýt giảm tại TPHCM:

Cần đầu tư bài bản, thay đổi từ tư duy đến cơ chế chính sách

Lượng khách sử dụng xe buýt ở TPHCM ngày càng sụt giảm. Ảnh chụp ngày 25.11. Ảnh: Chân Phúc
Lượng khách sử dụng xe buýt ở TPHCM ngày càng sụt giảm. Ảnh chụp ngày 25.11. Ảnh: Chân Phúc
Lượng khách sử dụng xe buýt ở TPHCM ngày càng sụt giảm. Ảnh chụp ngày 25.11. Ảnh: Chân Phúc
Lên top