Sau cơ chế khuyến khích di dời cơ sở ô nhiễm:

Cần cưỡng chế để phát triển công trình công cộng

Cty Thuốc lá Thăng Long là doanh nghiệp đã lập kế hoạch chuẩn bị di dời. Ảnh: PV
Cty Thuốc lá Thăng Long là doanh nghiệp đã lập kế hoạch chuẩn bị di dời. Ảnh: PV
Cty Thuốc lá Thăng Long là doanh nghiệp đã lập kế hoạch chuẩn bị di dời. Ảnh: PV
Lên top