Căn cứ vào đâu để nói các em nhỏ bị bạo hành tại Đà Nẵng “không sao”?