Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Căn cứ vào đâu để nói các em nhỏ bị bạo hành tại Đà Nẵng “không sao”?