Cần có thêm án điểm xử lý người cố tình tung tin giả về dịch COVID-19

Lực lượng công an làm việc với đối tượng tung tin giả về dịch COVID-19. Ảnh: CA Đà Nẵng.
Lực lượng công an làm việc với đối tượng tung tin giả về dịch COVID-19. Ảnh: CA Đà Nẵng.
Lực lượng công an làm việc với đối tượng tung tin giả về dịch COVID-19. Ảnh: CA Đà Nẵng.
Lên top