Cần có phương án thích hợp và thuyết phục

Phương tiện cá nhân là xe ôtô gia tăng mạnh cũng là một tác nhân gây ra ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phương tiện cá nhân là xe ôtô gia tăng mạnh cũng là một tác nhân gây ra ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phương tiện cá nhân là xe ôtô gia tăng mạnh cũng là một tác nhân gây ra ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top