Cần có giấy tờ gì khi ra vào nơi thực hiện Chỉ thị 16 ở tỉnh Quảng Trị?

Ngày thứ 3 áp dụng Chỉ thị 16 ở thành phố Đông Hà nên người dân còn bỡ ngỡ. Vì vậy, lực lượng ở các chốt kiểm soát phải vất vả giải thích. Ảnh: LT.
Ngày thứ 3 áp dụng Chỉ thị 16 ở thành phố Đông Hà nên người dân còn bỡ ngỡ. Vì vậy, lực lượng ở các chốt kiểm soát phải vất vả giải thích. Ảnh: LT.
Ngày thứ 3 áp dụng Chỉ thị 16 ở thành phố Đông Hà nên người dân còn bỡ ngỡ. Vì vậy, lực lượng ở các chốt kiểm soát phải vất vả giải thích. Ảnh: LT.
Lên top